آخرین خبر ها در دسته پزشکان

بیانیه پایانی اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در پایان

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

معاون درمان وزارت بهداشت: تداوم ارائه خدمات مراکز درمانی در روز چهارشنبه

دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به روسای

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com
Ad imageAd image