آخرین خبر ها در دسته وزارت بهداشت

چیذری:قاچاق معکوس در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو وجود ندارد

رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

بیانیه پایانی اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در پایان

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com
Ad imageAd image