آخرین خبر ها در دسته مکان ها

۱۴ واحد نیروگاه مازوت سوز در کشور فعال است

مازوت سوزی در ۱۴ نیروگاه کشور باعث آلودگی شده و مغایر با

admin توسط admin

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران: وضعیت ایمنی بیمارستان‌های برخی مناطق پایتخت نگران‌کننده است

برخیبیمارستان ها در وضعیت سازه‌ای نامناسب قرار دارند و در صورت وقوع

admin توسط admin
Ad imageAd image