آخرین خبر ها در دسته طب سنتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: طب ایرانی برای «کل» فارغ از جزء حیثیت قائل است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره ملی طب ایرانی را عامل

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

معرفی ابتکار جهانی در زمینه سلامت دیجیتال و نخستین نشست جهانی در زمینه طب سنتی

هفته گذشته، کشور بزرگ و پهناور هند میزبان جلسه مهم وزرای بهداشت

admin توسط admin
Ad imageAd image