سازمان انتقال خون

آخرین خبر ها در دسته سازمان انتقال خون

در کنگره بین المللی طب انتقال خون صورت گرفت: معرفی فرآیندهای نوین انتقال خون در ایران

ارائه دستاوردهای جدید و چالش های انتقال خون در برخی از کشورها

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

سازمان انتقال خون باید آزمایش‌های غربالگری و سازگاری بافتی را طبق روش‌های جدید انجام دهد

به گزارش آیمد 360 نماینده مجلس در جلسه علنی صبح 14 آبان

admin توسط admin
Ad imageAd image