آخرین خبر ها در دسته زایمان

تاکید معاونت درمان وزارت در بخشنامه‌ای بر ضرورت مقابله با تخلفات سزارین های تقویمی

معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای به دانشکده ها و دانشگاه

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

ایران از کشورهای دارای بیشترین سزارین

رئیس انجمن زنان و زایمان اعلام کرد: طبق گزارشات، نرخ سزارین در

admin توسط admin
Ad imageAd image