آخرین خبر ها در دسته حوزه سلامت

بیانیه پایانی اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در پایان

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

مقامات از طرف خودشان طرح‌های هزینه‌ساز ارائه ندهند

محمد رئیس‌زاده می‌گوید؛ بی‌عدالتی، تبعیض، سوءاستفاده، رانت‌خواری و رانت‌بازی نباید در حوزه

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com
Ad imageAd image