آخرین خبر ها در دسته تغذیه

رییس سازمان غذا و دارو: واردات انسولین خارجی برای مصرف ۴ ماه

رییس سازمان غذا و دارو گفت: تامین امنیت غذایی و دسترسی به

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

روز جهانی ایمنی غذا  

روز جهانی ایمنی غذا هر سال در هفتم ژوئن مقارن با ۱۸

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com
Ad imageAd image