تامین اجتماعی

آخرین خبر ها در دسته تامین اجتماعی

اغلب بیماران سوخته توان خرید پانسمان‌های سوختگی را ندارند

به گزارش آیمد۳۶۰، رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی گفت: آمار سوختگی

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com

بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، از ۱۵ ماه هم گذشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مشکلات مراکز درمانی گفت:

ghazalshahbazi2000@gmail.com توسط ghazalshahbazi2000@gmail.com
Ad imageAd image