افزایش قیمت تولیدات داخلی و رشد صفر درصدی واردات ها در قیمت گذاری تجهیزات پزشکی

فرآیند قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی با استفاده از نرخ

admin توسط admin

امکان استفاده از منابع ارز قطر برای صنایع داروسازی

دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صاحبان صنایع دارویی ایران، درباره

admin توسط admin
- Advertisement -
Ad imageAd image